Kontrinwigilacja

– wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach
– wykrywanie podsłuchów w samochodach
– wykrywane obecności lokalizatora GPS w samochodzie
– doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznych spotkań