O nas

 Firma Detektywistyczna Renoma, prowadzona przez licencjonowanego prywatnego detektywa z Wadowic, spełnia wszelkie wymagania prawne, wynikające z przepisów prawnych zawartych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, a także z przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy.

 Firma Detektywistyczna RENOMA, prowadzona przez licencjonowanego detektywa, Nr Licencji Detektywa: 0001590, działa na podstawie wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Nr Rejestru MSW RD-150/2014.

 Z przeprowadzonych czynności detektywa sporządzane jest sprawozdanie końcowe, które może być wykorzystane w sądzie, bądź w innych instytucjach.

 Czynności prowadzone przez licencjonowanego detektywa objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 15 000 EURO.