Sprawy rodzinne

  • Obserwacja miejsc i osób
  • Zbieranie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku
  • Ustalenia kontaktów osobistych
  • Pomoc w przeprowadzeniu testów toksykologicznych, pozwalających na stwierdzenie, czy bliska osoba zażywa narkotyki