Sprawy gospodarcze

  • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta
  • Ustalenie wiarygodności i lojalności pracowników
  • Sprawdzenie wiarygodności zwolnień lekarskich
  • Sprawdzenie informacji na temat osób ubiegających się o pracę
  • Weryfikacja informacji na zlecony temat